Athleta
Athleta

40% πŸ‘ off πŸ‘ all πŸ‘ shorts

Email sent: Jun 29, 2020 4:05pm

Is this your brand on Milled? You can claim it.

And an extra 40% off clearance, too.
View Online
GAP FACTORY
American style. Exceptional value.
WOMEN GAPBODY MEN GIRLS BOYS TODDLER BABY SALE
Display images to show real-time content
Display images to show real-time content Display images to show real-time content
Display images to show real-time content Display images to show real-time content
Display images to show real-time content Display images to show real-time content
Display images to show real-time content Display images to show real-time content
Display images to show real-time content
Display images to show real-time content
Display images to show real-time content
Display images to show real-time content
Display images to show real-time content
Display images to show real-time content
Display images to show real-time content
Display images to show real-time content
Display images to show real-time content Display images to show real-time content
Display images to show real-time content Display images to show real-time content
Display images to show real-time content
Display images to show real-time content Display images to show real-time content
Display images to show real-time content Display images to show real-time content
Display images to show real-time content
Display images to show real-time content Display images to show real-time content
Display images to show real-time content Display images to show real-time content
Display images to show real-time content
WANT IT TODAY? VISIT YOUR NEAREST GAP FACTORY STORE
GAPCARD GAP FACEBOOK TWITTER PINTEREST INSTAGRAM
QUESTIONS? FEEDBACK? 1.844.GFSONLINE
WANT IT TODAY? VISIT YOUR NEAREST GAP FACTORY STORE
GAPCARD GAP
FACEBOOK TWITTER PINTEREST INSTAGRAM
QUESTIONS? FEEDBACK? 1.844.GFSONLINE
WOMEN MEN
GIRLS BOYS
TODDLER GIRL TODDLER BOY
BABY GIRL BABY BOY
GAPBODY SALE
PRIVACY POLICY | UNSUBSCRIBE
Display images to show real-time content
Display images to show real-time content


We sent you this email because you asked for updates about new products and promotions. If you'd rather not receive email updates from Gap Factory, you can unsubscribe from our mailing list by clicking "Unsubscribe" above.

If you have any questions about our privacy policy, contact our customer service center via email at custserv@gapfactory.com or call us at 1-844-GFS-ONLINE (1-844-437-6654). You may also contact us by postal mail at Gap Factory Customer Services, 6007 Green Pointe Drive, Groveport, OH 43125.

Β© 2020 Gap Inc.

Other emails from Athleta

Athleta
Jul 9, 2020
β­• About those pieces you picked outβ€”We're holding onto these for now...
Athleta
Jul 9, 2020
Archive Reissue: The Rugby Shirt
Athleta
Jul 9, 2020
Summer’s fun but school rules
Athleta
Jul 9, 2020
16 hours left to shop the Great Gap Sale βŒ›
Athleta
Jul 9, 2020
If you're 5'4" and under, this is for you
Athleta
Jul 9, 2020
We mean it: You're getting CLEARANCE styles for up to 75% OFF