PL · allani.pl

>> Zobacz NOW KOLEKCJ! <<

This email was sent

Is this your brand on Milled? Claim it.

Nowa kolekcja już jest!

Zobacz w przeglądarce
Allani

Nowa kolekcja już jest!

 
ZOBACZ
 
Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem odpowiedzialnym za realizację wysyłki oraz właściwym do rozpatrywania roszczeń i reklamacji jest Domodi Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000402177, REGON: 021762127, NIP: 8943035743, z kapitałem zakładowym: 523 200.00 zł , który wysyła wiadomość na zlecenie: eobuwie.pl S.A., z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9 , 66-002 Zielona Góra. Firma wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541722, NIP 9291353356, REGON 970569861, BDO: 000031285. Kapitał zakładowy: 2 000 000 zł wpłacony w całości. Aby wypisać się w szybki sposób kliknij: tutaj. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected]

Recent emails from Allani See more