ASTRATEX.SK
Oct 21, 2021 8:11 am
oskoro vypr! -15% na Jesenn vpredaj a doprava ZADARMO.
ASTRATEX.SK
Oct 21, 2021 4:06 am
Extra 15 % na ksky vpredaja a doprava zadarmo na vetko.
ASTRATEX.SK
Oct 20, 2021 4:05 am
Extra -15% na zavnen ksky vpredaja + doprava zadarmo!
ASTRATEX.SK
Oct 19, 2021 4:06 am
Pozrite, ak skvosty skruj Jesenn vpredaj.
ASTRATEX.SK
Oct 18, 2021 4:10 am
Viac ako 1 000 kskov so zavami a do 50 %.
ASTRATEX.SK
Oct 17, 2021 8:10 am
O polnoci vypr kzlo 20% zavy. Doprava zadarmo plat na vetko.
ASTRATEX.SK
Oct 17, 2021 8:08 am
O polnoci vypr kzlo 20% zavy. Doprava zadarmo plat na vetko.
ASTRATEX.SK
Oct 16, 2021 4:11 am
Magick kd vm zavn nkup o 20% a dopravu mete ma zadarmo.
ASTRATEX.SK
Oct 14, 2021 4:07 am
Dnen ponuka: doprava zadarmo a 20% zava.
ASTRATEX.SK
Oct 12, 2021 4:15 am
Kzeln jesenn trendy a 20% magick zava.
ASTRATEX.SK
Oct 11, 2021 4:10 am
Magick zava 20 %. Pre ete arovnejiu jese.
ASTRATEX.SK
Oct 10, 2021 8:02 am
Do polnoci doprava zadarmo a a do -35% na dmsku spodn bielize.
ASTRATEX.SK
Oct 10, 2021 4:07 am
Doprava zadarmo. Na vetko.
ASTRATEX.SK
Oct 9, 2021 4:05 am
Vetko vm odoleme zadarmo. Zavy a do 35% zajtra kon.
ASTRATEX.SK
Oct 8, 2021 4:05 am
State sa mdnou ikonou! Farebn jesenn trendy vs uhran.
ASTRATEX.SK
Oct 7, 2021 8:08 am
O polnoci kon! Doprava zadarmo na vetko aj 50 kskov za polovicu.
ASTRATEX.SK
Oct 7, 2021 4:01 am
Doprava zadarmo na vetko a 50% zavy na 50 vybranch kskov.
ASTRATEX.SK
Oct 6, 2021 4:02 am
Nech vm ni neuteie: 50 kskov za polovicu a doprava ZADARMO.
ASTRATEX.SK
Oct 5, 2021 4:07 am
Jesenn menu: a do 35% zavy pre dmy a doprava zadarmo.
ASTRATEX.SK
Oct 4, 2021 6:10 am
Podprsenky, nohaviky, body, panuchy vetko a o 35 % lacnejie.
ASTRATEX.SK
Oct 3, 2021 8:57 am
Len dopolnoci!Nightshopping25 % a doprava zadarmo!
ASTRATEX.SK
Oct 3, 2021 4:16 am
Happy vkend kon.S nm ajzavya do 40% a doprava zadarmo navetko.
ASTRATEX.SK
Oct 2, 2021 4:02 am
Dnes doprava zadarmo. Naokovek.
ASTRATEX.SK
Oct 1, 2021 4:05 am
Happy vkend! Uite si pecilny vber a do -40%.
ASTRATEX.SK
Sep 30, 2021 4:22 am
Doprava zadarmo naposledndea do 60%septembrovchzliav.
ASTRATEX.SK
Sep 29, 2021 4:10 am
Najvyhadvanej vianon darek? Non bielize. Dnes 10 %.
ASTRATEX.SK
Sep 28, 2021 8:29 am
Balky dnesodosielamezadarmo|Extra -10% nakoieky,pyamaj upany.
ASTRATEX.SK
Sep 28, 2021 4:02 am
Najlepas navianondareky.-10% nanonbielizeamaximlnyvber.
ASTRATEX.SK
Sep 27, 2021 4:09 am
Woow,aliekskyaetevyiezavy, ado60 %.
ASTRATEX.SK
Sep 26, 2021 4:02 am
Dopravu dnes platme my|Zavyado50 %.