NL · historischnieuwsblad.nl

De opmars van lokale partijen

Lees over Aristoteles, dienstweigeraars en de Slag om Arnhem.

This email was sent

Is this your brand on Milled? Claim it.

Lees over Aristoteles, dienstweigeraars en de Slag om Arnhem.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Niet leesbaar? Bekijk online
 
Historisch Nieuwsblad
 

Vanwege de oorlog in Oekraïne voeren politieke partijen een ingetogen campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tegelijkertijd hameren politici erop dat belangrijke thema’s als het woontekort en het klimaat niet mogen ondersneeuwen door nieuws uit het oosten van Europa. De peilingen voorspellen dat lokale partijen in veel gemeenten opnieuw zetels gaan winnen, ten koste van landelijke partijen. Onderaan deze nieuwsbrief leest u over de opkomst van plaatselijke politieke partijen. Waarom begon hun succes in het zuiden van het land?

Ontvang maandelijks de beste artikelen over geschiedenis op de mat. Neem nu een abonnement op Historisch Nieuwsblad.

 
 
Historisch Nieuwsblad
 

Wat bedoelt het Kremlin met ‘neutraliteit’?

Vladimir Poetin wil dat Oekraïne zijn ‘neutraliteit’ garandeert, zodat het land geen lid kan worden van de EU of de NAVO. Zijn eis roept herinneringen op aan Jozef Stalin, die in 1952 voorstelde dat heel Duitsland neutraal werd. Net als toen is er nu geen duidelijkheid over de ware bedoelingen van de potentaat in Moskou.

LEES VERDER >
 
 
Historisch Nieuwsblad
 
Historisch Nieuwsblad
 

Aristoteles zag weinig heil in de democratie

Rusland beperkt de persvrijheid, blokkeert websites en arresteert demonstranten. Het autoritair geregeerd land verandert volgens Ruslandkenners steeds meer in een dictatuur. De Griekse filosoof Aristoteles vond een dictatuur geen wenselijke regeervorm, maar hij had ook zijn bedenkingen bij de democratie. In zijn ideale stelsel, de polis, namen goed geïnformeerde burgers op basis van gelijkheid en dialoog verstandige besluiten waarin verschillende belangen werden afgewogen.

LEES VERDER >
 
 
Historisch Nieuwsblad
 
Historisch Nieuwsblad
 

De nasleep van de Slag om Arnhem

Duizenden Oekraïners zijn hun stad ontvlucht na Russische bombardementen. Zij weten niet wat ze zullen aantreffen als ze ooit naar hun woonplaats terugkeren. Na de mislukte Slag om Arnhem in september 1944 moest de bevolking de Gelderse stad verlaten. Toen de bewoners een halfjaar later terugkwamen, bleek maar een handvol huizen onbeschadigd.

LEES VERDER >
 
 
Historisch Nieuwsblad
 

De stabiele instabiliteit van Frankrijk

President Emmanuel Macron is de grote favoriet bij de Franse verkiezingen in april. ‘Het is niet vaak gebeurd dat Frankrijk aan zo'n opeenstapeling van crises is blootgesteld als nu’, schrijft hij in een open brief waarin hij zich officieel herkiesbaar stelt. Maar de Franse geschiedenis staat juist bol van crises en conflicten.

LEES VERDER >
 
 
Historisch Nieuwsblad
 

De oliecrisis in 1973

Een volle tank wordt steeds duurder. Vooral door de economische sancties tegen Rusland bereiken de benzineprijzen recordhoogtes. In oktober 1973 begonnen Arabische olieproducerende landen een olieboycot tegen Nederland vanwege de pro-Israëlische politiek van het kabinet-Den Uyl. Het leidde tot autoloze zondagen en benzinedistributie.

LEES VERDER >
 
 
Historisch Nieuwsblad
 

‘Heel Belgenland leek richting de grens te strompelen’

Nederland haalt miljoenen euro’s op voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Sommigen bieden vluchtelingen zelfs een plek in huis aan. In het najaar van 1914 stroomden een miljoen Belgische vluchtelingen ons land binnen. De Nederlanders zetten zich massaal in voor de ontheemde Belgen, maar wegens voedselschaarste en cultuurverschillen nam het enthousiasme in de loop van de oorlog behoorlijk af.

LEES VERDER >
 
 
Historisch Nieuwsblad
 

Afkeer van geweld: een eeuw dienstweigering

Defensie krijgt veel vragen van Nederlanders die zich bezorgd afvragen of de dienstplicht opnieuw wordt ingevoerd. Vanaf 1900 maakten steeds meer mannen bezwaar tegen de militaire dienstplicht. Ze waren tegen elke vorm van geweld en wilden niet in het leger dienen. Dat bracht hen regelmatig in conflict met de overheid, zo blijkt uit de lotgevallen van zes dienstweigeraars.

LEES VERDER >
 
 
Historisch Nieuwsblad
 

De opkomst van lokale partijen

In de jaren tachtig leek het er even op dat de plaatselijke partijen over hun hoogtepunt heen waren. Toch zijn ze sinds de jaren negentig weer in opmars. De steun voor lokalen begon in het zuiden van Nederland en berustte vaak op een afkeer van landelijke politiek.

LEES VERDER >
 
 
Historisch Nieuwsblad
 

De naoorlogse welvaart in Nederland

Het Centraal Plan Bureau verwacht dat de koopkracht in Nederland dit jaar flink zal dalen, met name door de hoge energieprijzen. Nederlanders gaan er in de slechtste raming van het CPB 3,4% op achteruit. De exploderende welvaart in het naoorlogse Nederland werd lange tijd voorgesteld als een unieke ontwikkeling, maar eigenlijk was die voorspoed niet zo bijzonder. Andere West-Europese landen maakten na de Tweede Wereldoorlog dezelfde veranderingen door.

LEES VERDER >
 
 
Historisch Nieuwsblad
 

Wilt u nog meer geschiedenis? Deze artikelen uit ons archief werden de afgelopen week veel gelezen:

 
 
 
Volg Historisch Nieuwsblad ook op
Facebook   Twitter   Youtube  
 
 
Copyright © 2022 F&L Media
Contact | Afmelden
 

Recent emails from Historischnieuwsblad.nl See more